BELEVINGSGERICHTE ZORG en ABC
ABC-methodiek

METHODISCH BEGELEIDEN VAN

OUDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN IN

EEN ZORGSITUATIE

Door de toenemende vergrijzing neemt naast het aantal mensen met dementie ook het aantal ouderen met psychiatrische problemen in verzorgings- en verpleeghuizen toe. Deze problematiek die zich manifesteert in gedragsstoornissen vergt naast veel tijd, specifieke vaardigheden en deskundigheid van het verzorgend personeel. Voor personeel in verzorgings- en verpleeghuizen is de omgang met dit probleemgedrag geen gemakkelijke opgave. Verzorgers zijn in veel situaties niet of onvoldoende voorbereid op bewoners waarbij sprake is van gedragsproblemen hetgeen leidt tot werkproblemen waarbij de bejegeningsaspecten een grote rol spelen. De ABC-scholing leert de medewerkers hoe probleemgedrag om te buigen naar positief gedrag

 

WAAR STAAN DE LETTERS ABC’S VOOR?

(A staat voor Actie, gedrag) begint vanwege iets in de omgeving (B staat voor BeWeger) en wordt vaak in stand gehouden door de gevolgen (C staat voor Consequentie). De drie letters A, B en C vormen tezamen het ABCmodel. De “s” staat voor samen erover praten en consequent nakomen wat je afspreekt. Het is dus van belang samen te werken met de omgeving (leefmilieu en team).

 

Wat houdt de ABC-scholing in?

De scholing is ontwikkeld in Amerika door Cohn, Smyer en Horgas (1994). De scholing is vertaald en bewerkt voor de Nederlandse situatie door D.v.Dooren,       A. Hamer, P. Moors en F. Voesten. Het belangrijkste uitgangspunt van de scholing is een goede communicatie met oudere bewoners. Vanuit deze basis leren medewerkers gedrag te observeren en te beïnvloeden langs leertheoretische weg:

ouderen kunnen nog leren!